6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი
6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ნიშანი.

6.2. ავტოგასამართი სადგური
6.2. ავტოგასამართი სადგური

ავტოგასამართი სადგურის ნიშანი.

6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება
6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების ნიშანი.

6.4. ავტომობილის რეცხვა
6.4. ავტომობილის რეცხვა

ავტომობილის რეცხვის ნიშანი.

6.5. ტელეფონი
6.5. ტელეფონი

ტელეფონის ნიშანი.

6.6. კვების პუნქტი
6.6. კვების პუნქტი

კვების პუნქტის ნიშანი.

6.7. სასმელი წყალი
6.7. სასმელი წყალი

სასმელი წყლის ნიშანი.

6.8. სასტუმრო ან მოტელი
6.8. სასტუმრო ან მოტელი

სასტუმროს ან მოტელის ნიშანი.

6.9. კემპინგი
6.9. კემპინგი

კემპინგის ნიშანი.

6.10. დასვენების ადგილი
6.10. დასვენების ადგილი

დასვენების ადგილის ნიშანი

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო
6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

საპატრულო პოლიციის საგუშაგოს ნიშანი.

6.12. პოლიცია
6.12. პოლიცია

პოლიციის ნიშანი.

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი
6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტის ნიშანი.

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა
6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონის ნიშანი.

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა
6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის ნიშანი.