მონიშვნა 1.22.
მონიშვნა 1.22.

აჩვენებს გზის (მარშრუტის) ნომერს.