5.29. რეგულირებადი სადგომი ზონა
5.29. რეგულირებადი სადგომი ზონა

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.30. რეგულირებადი სადგომი ზონის დასასრული
5.30. რეგულირებადი სადგომი ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.29 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.31. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონა
5.31. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონა

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.32. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონის დასასრული
5.32. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.31 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.33. ქვეითთა ზონა
5.33. ქვეითთა ზონა

ტერიტორია, რომელზედაც მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ ქვეითებისათვის. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.34. ქვეითთა ზონის დასასრული
5.34. ქვეითთა ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.33 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს. ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.35. საავადმყოფო
5.35. საავადმყოფო

მიუთითებს გზასთან ახლოს სამედიცინო დაწესებულების არსებობის თაობაზე.ნიშანთან გავლისას მძღოლიშეძლებისდაგვარად უნდა მოერიდოს ზედმეტ ხმაურს.

5.36. შერწყმის ადგილი
5.36. შერწყმის ადგილი

ავტომაგისტრალთან სხვა გზიდან ამოსასვლელის (გაქანების ზოლის) შერწყმის ადგილი.

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი
6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ნიშანი.

6.2. ავტოგასამართი სადგური
6.2. ავტოგასამართი სადგური

ავტოგასამართი სადგურის ნიშანი.

6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება
6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების ნიშანი.

6.4. ავტომობილის რეცხვა
6.4. ავტომობილის რეცხვა

ავტომობილის რეცხვის ნიშანი.

6.5. ტელეფონი
6.5. ტელეფონი

ტელეფონის ნიშანი.

6.6. კვების პუნქტი
6.6. კვების პუნქტი

კვების პუნქტის ნიშანი.

6.7. სასმელი წყალი
6.7. სასმელი წყალი

სასმელი წყლის ნიშანი.

6.8. სასტუმრო ან მოტელი
6.8. სასტუმრო ან მოტელი

სასტუმროს ან მოტელის ნიშანი.

6.9. კემპინგი
6.9. კემპინგი

კემპინგის ნიშანი.

6.10. დასვენების ადგილი
6.10. დასვენების ადგილი

დასვენების ადგილის ნიშანი

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო
6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

საპატრულო პოლიციის საგუშაგოს ნიშანი.

6.12. პოლიცია
6.12. პოლიცია

პოლიციის ნიშანი.