მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი ყველა მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია უწესივრობა და მართვის პირობები მაფრთხილებელი ნიშნები პრიორიტეტის ნიშნები ამკრძალავი ნიშნები მიმთითებელი ნიშნები საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები სერვისის ნიშნები დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები შუქნიშნის სიგნალები მარეგულირებლის სიგნალები სპეციალური სიგნალის გამოყენება საავარიო შუქური სიგნალიზაცია სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით მოძრაობის სიჩქარე სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია გაჩერება დგომა გზაჯვარედინის გავლა რკინიგზის გადასასვლელი მოძრაობა ავტომაგისტრალზე საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი ბუქსირება სასწავლო სვლა გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა საგზაო მონიშვნა სამედიცინო დახმარება მოძრაობის უსაფრთხოება ადმინისტრაციული კანონი ეკო-მართვა[ახალი]  
TRAM
57 ბილეთი