6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება
6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების ნიშანი.

6.4. ავტომობილის რეცხვა
6.4. ავტომობილის რეცხვა

ავტომობილის რეცხვის ნიშანი.

6.5. ტელეფონი
6.5. ტელეფონი

ტელეფონის ნიშანი.

6.6. კვების პუნქტი
6.6. კვების პუნქტი

კვების პუნქტის ნიშანი.

6.7. სასმელი წყალი
6.7. სასმელი წყალი

სასმელი წყლის ნიშანი.

6.8. სასტუმრო ან მოტელი
6.8. სასტუმრო ან მოტელი

სასტუმროს ან მოტელის ნიშანი.

6.9. კემპინგი
6.9. კემპინგი

კემპინგის ნიშანი.

6.10. დასვენების ადგილი
6.10. დასვენების ადგილი

დასვენების ადგილის ნიშანი

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო
6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

საპატრულო პოლიციის საგუშაგოს ნიშანი.

6.12. პოლიცია
6.12. პოლიცია

პოლიციის ნიშანი.

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი
6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტის ნიშანი.

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა
6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონის ნიშანი.

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა
6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის ნიშანი.

6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი
6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

საცურაო აუზის ან პლაჟის ნიშანი.

6.17. საპირფარეშო
6.17. საპირფარეშო

საპირფარეშოს ნიშანი.

7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები
7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

იძლევა ინფორმაციას სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვების თაობაზე, რომლებიც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილია საქართველოს გზებზე. ნიშანი იდგმება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსასვლელში საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან.

7.2. რეკომენდებული სიჩქარე
7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე. ნიშანი იდგმება გზის დასაწყისში. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო მაფრთხილებელ ნიშანთან ერთად −სახიფათო უბნის მთელ სიგრძეზე.

7.3.1. მობრუნების ადგილი
7.3.1. მობრუნების ადგილი

მიუთითებს მობრუნების ადგილს. ნიშანი იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშანი მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

7.3.2. მობრუნების ზონა
7.3.2. მობრუნების ზონა

მიუთითებს მობრუნების ზონის სიგრძეს. ნიშანი იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშანი მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

7.4. დგომის ადგილი
7.4. დგომის ადგილი

ადგილი, რომელიც განკუთვნილია სატრანსპორტო საშუალებების დგომისთვის. ნიშნის მოქმედების ზონა საგზაო მონიშვით განისაზღვრება, ხოლო მისი არარსებობისას ნიშნის მოქმედებავრცელდებაუახლოეს გზაჯვარედინამდე ან იზღუდება 8.2.1 დაფით.

7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი
7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

მიუთითებს ციცაბო დაღმართზე საავარიო გაჩერების ზოლის არსებობის თაობაზე. ნიშანი იდგმება საავარიო გაჩერების ზოლის შესასვლელის წინ.

7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი
7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი. ნიშანი იდგმება ქვეითთა გადასასვლელის ყველა ჩასასვლელთან და გადასასვლელთან.

7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი
7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი. ნიშანი იდგმება ქვეითთა გადასასვლელის ყველა ჩასასვლელთან და გადასასვლელთან.

7.8.1. ჩიხი
7.8.1. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება გზის დასაწყისში.

7.8.2. ჩიხი
7.8.2. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება იმ გზის გადაკვეთის წინ, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი.