• მართვის მოწმობის გაცემა - 15 ლარი
  • მართვის უფლების მისაღებად გამოცდაზე დაშვება - 40 ლარი
  • დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის საფასური - 20 ლარი
  • საერთაშორისო ტიპის მართვის მოწმობის გაცემა - 109 ლარი
  • მართვის მოწმობის გაცემის შესახებ ცნობის გაცემა - 20 ლარი
  • სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის, ჩაბარების დღეს გაცემისთვის დაჩქარებული მომსახურების საფასური - 50 ლარი 
  • მართვის მოწმობის საცხოვრებელ ადგილზე(მხოლოდ თვითმმართველ ქალაქებში) მიტანის საფასური - 10 ლარი
  • ტრაქტორის მართვის მოწმობის გაცემა - 15 ლარი
  • თეორიული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, პრაქტიკულ გამოცდაზე დამატებით შეშვება ( არაუგვიანეს პრაქტიკულ გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღებიდან მეექვსე დღისა) - 30 ლარი